بەڵێن و پەیمان

بەڵین و پەیمان وەک هەناسەی منداڵە ڕاکردووەکان هاکە هاکە لەگەڵتاندام، تا دواین هەوڵ و تەکان بڕوا بکەن وەکو بارانی تازە بەهار تا دوا هەنگاو، بە دەماری هەزری مندا دێنەخوار