ترۆپکی ئازار

بۆ ئەو جگەرگۆشانەی بێئاگا و بێتاوان ئاوارەی چیای شەنگال بوون و لە تینوانا و لە برسانا گیانیان لەدەست دا

نەتزانی بۆ!؟

ئاسمان نەبووە دەریایەک ئاو!؟

چیا نەبووە بیابانێ نان!؟

دار و بەرد گەمەی منداڵان!؟

ئاخ بابۆڵەی جوان!؟

هەوار نەبووە باخی گوڵان!؟

ترۆپکی ئازار

نەتزانی بۆ!؟

دوژمن هات و دۆزەخ هەلسا!؟

ڕاتکردە کۆڵی دایە و

بێ نان و ئاو سەرتان هەڵگرت!؟

بەناو دڕی و تاشەبەردا

سەرلێشێواو ڕێگەتان گرت!؟

 

نەتزانی بۆ!؟

زۆر رۆیشتن، بۆ ساتێکش هەر نەسرەوتن!

تا لەسەر پشتی چیا

لەو هەرەت و گەرمەسێرە 

لەناو ئاپۆڕای خەڵکا ڕێک لێی کەوتن!

 

نەتزانی بۆ!؟

هۆکەی چیبوو هاتنە ئێرە و ئێرە کوێیە!؟

بۆ ئەو خەڵکە لێرانەیە!؟

بۆ زیڕە و گریەی مندالانە!؟

بۆ سەردولکە و هاواری دایکانە!؟

 

نەتزانی بۆ!؟

بۆ ئاو نییە؟! بۆ نان نییە!؟

خۆ تێنوو بووی، خۆ برسی بووی!؟

خۆ گوتت “ئاو”، خۆ گوتت “نان”!؟

نەتزانی بۆ، وەڵام نییە!؟

 

زۆر توڕە بووی، تا توانیت لە زیڕەتدا!

سەرت راتەکاند و لە سینگی دایەت کوتا!

مشتی بچکۆڵانەت ڕاوەشاند

قاچ و پێی وردیلانەت لە ئاخ وەشاند

هاوارت کرد: “ئاو”، دایە ئاو!؟ “نان” دایە نان!؟

بەڵام وەڵام هەر فرمێسک و پرمەی گریان!

 

زۆر گریایت و نوزایتەوە

دەستەکانت راوەشاند و پێکانیشت لە خاک کوتا

تا وزەت لێبڕا و بورایەوە

بەڵام هەرزوو

لە ئازاری گەروی وشکت ڕابوویەوە!

روو لە دایە و کروزایەوە،

“ئاو” دایە ئاو!؟ “نان” دایە نان!؟

 

نەتزانی بۆ!؟

تاوان چی بوو؟ گوناح چی بوو!؟

تۆ نەتزانی ئەو ئازارە هۆکەی چی بوو!؟

زیڕەی ئێوە و ناڵەی دایکان لەبەر چی بوو!؟

 

نەتزانی بۆ!؟

ئاسمان نەبووە دەریایەک ئاو!؟

چیا نەبووە بیابانێ نان!؟

دار و بەرد گەمەی منداڵان!؟

ئاخ بابۆڵەی جوان!؟

هەوار نەبووە باخی گوڵان!؟

 

زۆر گریایت و دەنگت نوسا

ترپەی دڵت لەکورتیدا و سینەت گوشرا

لێوەکانت وشک بوون و

روو لە ئاسمانی تەژی لە با

هەناسەت، خەریک بوو دەوەستا

 

لەو ساتەدا

لە دەرزی چاوی کز و لاوازدا

بسکی خۆڵاوی و

قژی تێکئاڵاوی دایەت بینی

فرمێسکی لێڵ و

چاوی خوێناوی ئەوت بینی

گۆنای ژاکاو و

گەردنی ئارەقاوی ئەوت بینی

 

بۆنت کرد بەرۆکی ئەو

هەلتمژی دوا هەناسە و

بەحەسرەتی چۆڕێک ئاو و تیکەیەک نان

بۆ دواجار چاوت لێکنان

*****

شاخەوان شۆڕش
11-8-2014